*Kansas BBQ Shootout Day 2

Cheney, KS
03/03/2018 - 03/04/2018


Grand Champion: BOOMERANG BBQ
Reserve Champion: GETTIN' BASTED

Overall:
1. BOOMERANG BBQ - 705.1316
2. GETTIN' BASTED - 699.3944
3. WHEN PIGS DIE - 695.9660
4. BUFFALO'S BBQ - 695.9656
5. CLARK CREW BBQ - 695.4172
6. PETIE'S SMOKIN PITS BBQ - 692.5144
7. RAILYARD BBQ - 689.0628
8. HUNKA HUNKA BURNIN' RUB - 685.6688
9. GRILLIN' BEAVERS - 685.0628
10. JP CUSTOM SMOKE - 682.2284
11. DIRT ROAD BBQ - 681.0288
12. LA PASADITA - 680.5028
13. NCOGNITO COOKERS - 679.9316
14. PORKY BUTTS BBQ - 679.3600
15. BARREL BOYS BBQ - 678.8688
16. SMOKED OUT BBQ - 678.2400
17. SMOKIN ELVISES - 677.6112
18. BACKDRAFT BBQ - 676.4456
19. PELLET ENVY - 675.9660
20. BUTCHER BBQ - 675.3600
21. SIPPIN ON SMOKE - 674.7084
22. WOOD HOOK BBQ - 674.2172
23. RISE N SWINE - 674.1940
24. SLAPS BBQ - 671.9432
25. HELPING U BBQ - 671.8856
26. CHIP ON OUR SHOULDER - 671.3832
27. IMAT BBQ - 671.3140
28. THE GRISWOLDS - 669.6000
29. T-N-T QUE CREW - 669.0972
30. BOB'S BBQ - 669.0400
31. SMOKIN' LEFTY'S BBQ - 667.3372
32. 913 BBQ - 667.2800
33. THREE HOG NIGHT SMOKERS - 666.1716
34. OUT OF BOUNDS BBQ - 661.6000
35. Jay Willies Whiskey Pit BBQ - 659.9204
36. SCOTTS BBQ SHACK - 657.6688
37. LUCKY D'S BBQ - 657.5428
38. Cookin' For Eric - 656.4456
39. PORK PULLERS - 655.3376
40. SMOKIN MO'S BBQ - 653.5308
41. SMOKIN' BLIND - 638.6856
42. GEMINI BBQ - 156.0000


Chicken:
1. BOOMERANG BBQ - 178.8572
2. SMOKIN ELVISES - 178.2972
3. HUNKA HUNKA BURNIN' RUB - 177.7144
4. BUTCHER BBQ - 177.7144
5. LA PASADITA - 177.7028
6. SMOKIN MO'S BBQ - 176.5600
7. RAILYARD BBQ - 176.5600
8. SLAPS BBQ - 176.0000
9. WOOD HOOK BBQ - 175.4172
10. SMOKIN' LEFTY'S BBQ - 173.7372
11. WHEN PIGS DIE - 173.7144
12. SMOKED OUT BBQ - 173.7144
13. PETIE'S SMOKIN PITS BBQ - 173.7028
14. 913 BBQ - 173.1200
15. IMAT BBQ - 173.1084
16. BUFFALO'S BBQ - 172.5484
17. BACKDRAFT BBQ - 172.5484
18. CLARK CREW BBQ - 172.0000
19. T-N-T QUE CREW - 171.4400
20. GETTIN' BASTED - 171.4172
21. GRILLIN' BEAVERS - 170.8228
22. BARREL BOYS BBQ - 168.5828
23. HELPING U BBQ - 168.5372
24. PORKY BUTTS BBQ - 167.9772
25. PORK PULLERS - 167.9772
26. NCOGNITO COOKERS - 167.4172
27. Jay Willies Whiskey Pit BBQ - 167.4172
28. SMOKIN' BLIND - 167.3828
29. SIPPIN ON SMOKE - 167.3828
30. DIRT ROAD BBQ - 167.3828
31. Cookin' For Eric - 166.8456
32. THE GRISWOLDS - 166.2400
33. JP CUSTOM SMOKE - 165.1200
34. RISE N SWINE - 165.0972
35. BOB'S BBQ - 164.5372
36. THREE HOG NIGHT SMOKERS - 162.8000
37. PELLET ENVY - 162.2400
38. CHIP ON OUR SHOULDER - 161.1316
39. OUT OF BOUNDS BBQ - 160.5372
40. LUCKY D'S BBQ - 159.3600
41. SCOTTS BBQ SHACK - 155.3944


Ribs:
1. BUFFALO'S BBQ - 179.4400
2. JP CUSTOM SMOKE - 179.4400
3. BOOMERANG BBQ - 175.4288
4. NCOGNITO COOKERS - 175.4172
5. GETTIN' BASTED - 174.2628
6. CLARK CREW BBQ - 173.1316
7. RAILYARD BBQ - 172.5600
8. BACKDRAFT BBQ - 172.5600
9. Cookin' For Eric - 171.9772
10. 913 BBQ - 171.9772
11. SIPPIN ON SMOKE - 171.9772
12. WHEN PIGS DIE - 171.9656
13. BOB'S BBQ - 171.4516
14. PETIE'S SMOKIN PITS BBQ - 171.4172
15. GRILLIN' BEAVERS - 171.4056
16. DIRT ROAD BBQ - 170.8460
17. LA PASADITA - 170.2972
18. THREE HOG NIGHT SMOKERS - 169.1316
19. T-N-T QUE CREW - 169.1316
20. WOOD HOOK BBQ - 168.5944
21. HUNKA HUNKA BURNIN' RUB - 168.5716
22. SMOKED OUT BBQ - 168.5600
23. SMOKIN ELVISES - 168.0000
24. Jay Willies Whiskey Pit BBQ - 167.9772
25. CHIP ON OUR SHOULDER - 167.4288
26. RISE N SWINE - 167.3940
27. PORKY BUTTS BBQ - 166.2972
28. THE GRISWOLDS - 165.1200
29. SMOKIN' BLIND - 164.5600
30. SMOKIN' LEFTY'S BBQ - 164.5488
31. HELPING U BBQ - 164.5256
32. IMAT BBQ - 162.8228
33. OUT OF BOUNDS BBQ - 162.2744
34. PELLET ENVY - 162.2516
35. BARREL BOYS BBQ - 161.7144
36. PORK PULLERS - 161.6916
37. BUTCHER BBQ - 161.0972
38. SMOKIN MO'S BBQ - 160.5140
39. SCOTTS BBQ SHACK - 158.8572
40. GEMINI BBQ - 156.0000
41. LUCKY D'S BBQ - 155.3828
42. SLAPS BBQ - 151.9888


Pork:
1. BOOMERANG BBQ - 180.0000
2. GETTIN' BASTED - 178.2972
3. PELLET ENVY - 176.5944
4. GRILLIN' BEAVERS - 176.5600
5. BUTCHER BBQ - 176.0228
6. CLARK CREW BBQ - 176.0000
7. HUNKA HUNKA BURNIN' RUB - 175.4400
8. SLAPS BBQ - 175.4288
9. SCOTTS BBQ SHACK - 174.2972
10. PORKY BUTTS BBQ - 174.2628
11. WHEN PIGS DIE - 173.7260
12. BARREL BOYS BBQ - 173.7144
13. SMOKIN ELVISES - 173.1084
14. CHIP ON OUR SHOULDER - 172.5600
15. DIRT ROAD BBQ - 171.9772
16. RISE N SWINE - 171.4172
17. SMOKED OUT BBQ - 170.8456
18. HELPING U BBQ - 170.2628
19. PETIE'S SMOKIN PITS BBQ - 168.5372
20. LA PASADITA - 168.5256
21. RAILYARD BBQ - 168.5256
22. OUT OF BOUNDS BBQ - 167.9656
23. THE GRISWOLDS - 167.4172
24. WOOD HOOK BBQ - 167.3828
25. SIPPIN ON SMOKE - 167.3828
26. LUCKY D'S BBQ - 167.3828
27. IMAT BBQ - 166.8456
28. BUFFALO'S BBQ - 166.2744
29. JP CUSTOM SMOKE - 166.2628
30. THREE HOG NIGHT SMOKERS - 166.2400
31. PORK PULLERS - 165.1088
32. NCOGNITO COOKERS - 165.0972
33. 913 BBQ - 164.5372
34. SMOKIN MO'S BBQ - 162.2628
35. BACKDRAFT BBQ - 159.3600
36. SMOKIN' LEFTY'S BBQ - 158.8000
37. Cookin' For Eric - 156.5372
38. T-N-T QUE CREW - 156.5028
39. BOB'S BBQ - 156.4912
40. Jay Willies Whiskey Pit BBQ - 152.5144
41. SMOKIN' BLIND - 142.2056


Brisket:
1. PETIE'S SMOKIN PITS BBQ - 178.8572
2. BUFFALO'S BBQ - 177.7028
3. WHEN PIGS DIE - 176.5600
4. BOB'S BBQ - 176.5600
5. GETTIN' BASTED - 175.4172
6. LUCKY D'S BBQ - 175.4172
7. PELLET ENVY - 174.8800
8. BARREL BOYS BBQ - 174.8572
9. CLARK CREW BBQ - 174.2856
10. T-N-T QUE CREW - 172.0228
11. Jay Willies Whiskey Pit BBQ - 172.0116
12. NCOGNITO COOKERS - 172.0000
13. BACKDRAFT BBQ - 171.9772
14. RAILYARD BBQ - 171.4172
15. JP CUSTOM SMOKE - 171.4056
16. BOOMERANG BBQ - 170.8456
17. OUT OF BOUNDS BBQ - 170.8228
18. DIRT ROAD BBQ - 170.8228
19. PORKY BUTTS BBQ - 170.8228
20. THE GRISWOLDS - 170.8228
21. RISE N SWINE - 170.2856
22. CHIP ON OUR SHOULDER - 170.2628
23. SMOKIN' LEFTY'S BBQ - 170.2512
24. SCOTTS BBQ SHACK - 169.1200
25. HELPING U BBQ - 168.5600
26. IMAT BBQ - 168.5372
27. SLAPS BBQ - 168.5256
28. THREE HOG NIGHT SMOKERS - 168.0000
29. SIPPIN ON SMOKE - 167.9656
30. GRILLIN' BEAVERS - 166.2744
31. SMOKED OUT BBQ - 165.1200
32. SMOKIN' BLIND - 164.5372
33. LA PASADITA - 163.9772
34. HUNKA HUNKA BURNIN' RUB - 163.9428
35. WOOD HOOK BBQ - 162.8228
36. Cookin' For Eric - 161.0856
37. PORK PULLERS - 160.5600
38. BUTCHER BBQ - 160.5256
39. SMOKIN ELVISES - 158.2056
40. 913 BBQ - 157.6456
41. SMOKIN MO'S BBQ - 154.1940